Scenariusz zajęć świetlicowych

 

 

 

Temat zajęć: „ Zwiastuny wiosny”

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Renata Dubert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Spis treści:

1)     Spis treści: 2

2)     Cele operacyjne ( uczeń potrafi): 3

3)     Metody pracy: 3

4)     Formy pracy: 3

5)     Środki dydaktyczne: 3

6)     Wprowadzenie: 4

7)     Przebieg zajęć: 5

 

 

 

 

 


 

2)  Cele operacyjne ( uczeń potrafi):

·        Wyjaśnić dlaczego zmieniają się pory roku

·        Opisać kilka zwiastunów wiosny

·        Współpracować w grupie

·        Operować słownictwem związanym z tematem zajęć

·        Opisać zmiany zachodzące w przyrodzie w oparciu o widok zza okna

·        Narysować wiosenne drzewo

·        Pogrupować ilustracje wybierając te związane z wiosną

 

3)  Metody pracy:

Słowna, poglądowa, zadaniowa

 

4)  Formy pracy:

Zbiorowa, zespołowa, indywidualna

 

5)  Środki dydaktyczne:

Pisaki, kartki papieru, kolorowe karteczki, sylwety drzew

Ilustracje przedstawiające elementy różnych pór roku

6)  Wprowadzenie:

 

Pory roku – okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch obiegowy Ziemi przy stałym nachyleniu osi obrotu sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, co pociąga za sobą zmiany klimatyczne oraz wpływa na wegetację roślin i tryb życia zwierząt.

 

W ciągu roku szerokość geograficzna, w której Słońce góruje w zenicie, zmienia się. Podstawą wyznaczenia dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami. Ich występowaniu towarzyszą zmiany długości trwania dnia i nocy.

 

W klimacie umiarkowanym tradycyjnie wyróżnia się cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę, ale już teraz zaczęto wyróżniać, dwa przejściowe pory roku: przedwiośnie i przedzimie. W innych klimatach może być wyróżniona inna liczba pór roku np. w strefie klimatów podzwrotnikowych: pora sucha (zima) i pora deszczowa (lato).

Podział na pory roku pod względem astronomicznym odbywa się w następujący sposób:

 

Wiosna (92 dni) zaczyna się od 21 Marca, wiosenne zrównanie dnia z nocą.

Lato (93 dni) zaczyna się od 22 Czerwca, przesilenie letnie

Jesień (90 dni) zaczyna się od 23 Września, jesienne zrównanie dnia z nocą

Zima (89 dni) zaczyna się od 22 Grudnia, przesilenie zimowe

 


7)  Przebieg zajęć:

 

  1. „ Rosnący kwiat”- dzieci na karteczka wypisują skojarzenia z wiosną i układają na środku tworząc kwiat, następnie jeden z uczniów głośno odczytuje wszystkie propozycje.
  2. „ Luneta” – każde dziecko zwija kartkę papieru w rulon i podchodząc do okna obserwuje krajobraz; następnie uczniowie na forum grupy dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
  3. „ Wiosenne drzewo” – uczniowie otrzymują kartki z sylwetami drzew; zadaniem każdego dziecka jest pokolorować drzewo tak aby wskazywało na to, że jest wiosna.
  4. „ Wiosenne widoki’ – zadanie dla całej grupy. Wychowawca rozkłada na stoliku różne ilustracje, następnie uczniowie podchodząc kolejno wybierają po jednej związanej ich zdaniem z wiosną, uzasadniają swój wybór, potem przypinają obrazek na tablicy korkowej.